Podstawy pythona

Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

  • szkolenia-kilkudniowe
Wróć do kursów