Wizualna analityka danych

Studia podyplomowe Wizualna analityka danych to studia łączące zagadnienia z obszaru wizualizacja danych, Business Intelligence, Data Science, Big Data, a także komunikacji wizualnej i komunikacji w biznesie.

Studia podyplomowe Wizualna analityka danych to studia łączące zagadnienia z obszaru wizualizacja danych, Business Intelligence, Data Science, Big Data, a także komunikacji wizualnej i komunikacji w biznesie.

Efektywne wykorzystanie analizy danych w praktyce biznesowej wymaga szerokiej, multidyscyplinarnej wiedzy, na którą składają się aspekty techniczne (pozyskiwanie i obróbka danych), analityczne (wykorzystujące zagadnienia z obszarów Big Data i Data Science), biznesowe(zrozumienie dziedziny, interpretacja i podejmowanie decyzji), komunikacyjne (skuteczna prezentacja wyników) oraz wizualne (czytelne opracowanie wyników, dobór kolorów, czcionek itp).

Cel studiów

Studia podyplomowe Wizualna analityka danych mają na celu zbudowanie kompetencji w zakresie:

 • zastosowania wizualizacji danych w analizie
 • skutecznej komunikacji wyników analiz
 • podejmowania decyzji biznesowych

Dla kogo przeznaczone są studia?

Studia podyplomowe Wizualna analityka danych skierowane są do osób pracujących w działach sprzedaży, marketingu, finansów, analiz na stanowiskach takich jak analityk danych, programista Business Intelligence, specjalista data science, statystyk, które chcą rozwijać kompetencje związane z analizą danych w obszarze pracy z danymi, wykorzystując rozwiązania wykraczające poza narzędzia typu excel. Ponadto, chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze prezentacji danych, poznając zasady tworzenia wizualizacji użytecznych dla odbiorców.


Czego się nauczysz?

Po zakończonej nauce Twoje kompetencje wzbogacą się o umiejętność:
 • posługiwania się wybranymi narzędziami do wizualizacji danych i narzędziami Business Intelligence
 • pracy z danymi przy użyciu programowania
 • stosowania metod eksploracji danych i odróżniania podejścia opartego na statystyce i podejścia opartego na sztucznej inteligencji
 • doboru rodzaju wizualizacji do danych w kontekście wymagań użytkownika końcowego
 • selekcji komponentów wizualizacji danych dostosowanej do charakteru przekazywanej informacji

Program studiów

1. Programowanie w języku Python

 • Słuchacze zdobędą podstawy programowania w języku Python w zakresie potrzebnym do pracy z danymi. Nauczą się m.in. przetwarzania danych tabelarycznych i łączenia z bazą danych SQL.poznają także instrukcje wykorzystywane do wizualizacji danych i opanują umiejętność zapisywania, wczytywania i zastosowania zbudowanych modeli.

2. Zaawansowane przygotowanie danych do analizy biznesowej

 • W ramach zajęć słuchacze poznają organizację procesu akwizycji danych. Poznają m.in. podstawowe narzędzia do oczyszczania, parsowania, filtrowania, grupowania i łączenia danych (advanced join, append union) oraz podstawowe rodzaje formuł ( multi-row, multi-field, narzędzia regex). Słuchacze nauczą się też korzystania z narzędzi programistycznych oraz wykorzystania języka R w analizie, w tym w analizie statystycznej.

3. Metody analizy danych: eksploracja danych i sztuczna inteligencja (AI)

 • Zakres przedmiotu obejmuje wprowadzenie do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zostaną przedstawione podstawy matematyczne uczenia maszynowego, operacje na macierzach i wektorach. Ponadto, program obejmuje zagadnienia ze statystyki oraz prawdopodobieństwa. Słuchacze poznają algorytmy uczenia z nadzorem oraz algorytmy uczenia bez nadzoru.

4. Wizualizacja danych w biznesie (PowerBI + Tableau®)

 • W ramach zajęć prowadzonych w trybie warsztatu słuchacze zdobędą praktyczną umiejętności pracy z dwoma narzędziami do wizualizacji danych w zakresie: przygotowania danych źródłowych, ich transformacji do modelu analitycznego, wykorzystania w modelu raportowym hierarchii i miar, budowy raportu z użyciem interaktywnych dashboardów oraz publikacji raportu.

5. Inżynieria wizualizacji danych

 • Słuchacze poszerzą znajomość języka Python o jego zastosowanie w wizualizacji danych. Poznają szereg bibliotek wykorzystywanych w tym obszarze i nauczą się tworzenia z ich użyciem wykresów oraz dashboardów. Na zajęciach w ramach warsztatu słuchacze dokonają wizualnej analizy danych w celu pozyskania wiedzy z tabelarycznego zbioru danych.

6. Wstęp do wizualizacji danych

 • Słuchacze poznają teorię wizualizacji danych, procesy i standardy z nią związane oraz rolę, jaką odgrywa w procesie decyzyjnym. Nauczą się korzystania z nowoczesnych technik wizualizacji danych. Zakres przedmiotu obejmuje także zagadnienia związane z user experience.

7. Techniki efektywnej komunikacji wyników

 • Słuchacze rozwiną umiejętności w zakresie przedstawiania wyników analiz. W szczególności poznają zasady skutecznej komunikacji oraz zdobędą wiedzę o ludzkiej percepcji i różnych wzorcach przetwarzania informacji. Poznają techniki storytellingu, w szczególności techniki data storytellingu.

8. Studium przypadku

 • Prezentacje w ramach przedmiotu obejmują przegląd komercyjnego wykorzystania wybranych metod z obszaru wizualizacji danych.

9. Seminarium

 • Konsultacje dotyczące projektów końcowych.

Dowiedz się więcej na stronie studiów


  Wróć do kursów