Dofinansowanie nauki

Znajdź dofinansowanie, które pozwoli Ci zdobyć nowe kompetencje

Dostępność dofinansowań może zmieniać się w czasie, dlatego skontaktuj się z nami, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje

Propozycja #1

Kredyt na kurs

Jeżeli chcesz rozbić płatności na większą ilość rat, niż standardowe 4 raty u nas to możesz złożyć wniosek kredytowy za naszym pośrednictwem w Alior Banku.

Minimum formalności

Do sporządzenia wniosku nie potrzeba żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. Składasz tylko oświadczenie o zatrudnieniu (minimalny okres zatrudnienia to 1 miesiąc).

Kredyt 0%

Kredyt 0% na 12 rat, Kredyt 0,4% od 13 do 60 rat

Przykład

Biorąc kredyt na kwotę 10 000,00 na 20 miesięcy spłacisz 10 800,00 (czyli rata miesięczna to 540 zł, a więc całkowity koszt kredytu to 8%).

Wniosek przez Internet

Możesz złożyć również wniosek przez Internet, jednak wtedy maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł

Propozycja #2

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej, możesz ubiegać się o bony szkoleniowe (dot. osób do 30 roku życia) lub dofinansowanie z Urzędu Pracy. Sprawdź na stronie swojego PUPu informacje o wymaganych dokumentach.

Propozycja #3

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli posiadasz umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić Twój pracodawca.

Umowa

Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę jesteś zatrudniony/a oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu.

Wniosek

Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

Wsparcie

Z chęcią udzielimy Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji.

Dofinansowanie dla zespołów

Pomożemy skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia pracowników w Twojej firmie.

Propozycja #4

Dofinansowanie z funduszy europejskich

Jesteśmy zarejestrowanym dostawcą kursów w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich.

Grupa docelowa

Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika).

Przyznanie dofinansowania

O przyznaniu dofinansowania decyduje Operator PARP, biorąc pod uwagę przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych wniosków w określonym w naborze terminie.

Propozycja #5

Pożyczka na kształcenie w ramach POWER

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia.

Parametry pożyczki

Wartość pożyczki nie może być mniejsza niż 600 PLN i większa niż 100 000 PLN.

Umorzenie pożyczki

Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu.

Dla kogo?

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pomocą generatora wniosków o pożyczkę na stronie programu POWER.

Propozycja #6

Pożyczka na kształcenie z Funduszu OPEN

W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

Parametry pożyczki

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

Umorzenie pożyczki

Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji.

Dla kogo?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw).

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o pożyczkę mopzna składać poprzez stronę Funduszu OPEN.